Trích lược hồi ký của cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert M. Gates

Phạm Vũ Lửa Hạ dịch Tiến sĩ Robert M. Gates là bộ trưởng quốc phòng thứ 22 của Mỹ, làm việc với hai tổng thống George W. Bush và Barack […]

Advertisements