Cái tai nghe mất tiếng của Obama ở Hà Nội

Làm quan

Cái tai nghe mất tiếng của Obama ở Hà Nội, & chuyện ông im lặng về nhân quyền khi bất ngờ thông báo bỏ cấm vận vũ khí sát thương.

Đọc ở đây.

Facebook Comments
Advertisements

Trả lời