Bài ca vĩnh biệt

Dịch là phản dịch, Tạp nhạp

Bài này đã chuyển sang chuyên trang Dollars and Sense.

Facebook Comments
Advertisements

Trả lời