Khi nhà nước cầu cạnh doanh nghiệp – Trường hợp Amazon

Amazon sẽ là ngư ông đắc lợi khi các thành phố Bắc Mỹ chạy đua để thành nơi Amazon đặt tổng hành dinh thứ nhì?

Advertisements

Bên trong thế giới bí mật của giới quản lý của cải (Kỳ cuối)

Nhà giàu giấu tài sản ra sao? Giới quản lý của cải hiểu về thân chủ hơn chính vợ của thân chủ. Họ trung thành khi chứng kiến hành vi đáng trách. Họ là bộ não đằng sau các mưu chước tránh thuế khéo léo nhất. Và chưa bao giờ họ đông đảo như hiện nay.